مراحل ارسال صورتحساب های الکترونیکی فروش به کارپوشه

جهت ارسال صورتحساب های الکترونیکی فروش به کارپوشه توسط نرم افزار سامانه مودیان اخوان مراحل زیر باید صورت پذیرد

الف) تهیه امضای دیجیتال الکترونیکی:

گام 1 : ساخت فایل CSR و کلید های عمومی و اختصاصی جهت دریافت گواهی امضای دیجیتال از طریق سرویس ساخت فایل CSR اخوان.

گام 2: دریافت گواهی امضای دیجیتال از سایت مرکز گواهی الکترونیکی میانی عام(جیکا):

( ورود به سایت، ورود به لینک ” درخواست صدور گواهی الکترونیکی”، وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور و کلیک “ورود متقاضیان امضای الکترونیکی”، پس از ورود به سایت از منوی سمت راست آیتم “ثبت درخواست گواهی الکترونیکی” و سپس ” ثبت درخواست گواهی از طریق CSR” را انتخاب نمائید و اطلاعات درخواستی را ثبت نموده و هزینه را پرداخت نمائید. سپس به یکی از دفاتر پیشخوان دولت یا دفترخانه های انتخابی مراجعه کنید)

ب) دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی:

گام3 : ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی

گام 4 : از منوی سمت راست گزینه “ورود به کارپوشه” را کلیک نمائید.

گام 5: از بین لیست پرونده های مالیاتی برای پرونده مورد نظر گزینه “ورود به پرونده” را کلیک نمائید. این گزینه در انتهای سمت چپ زیر ستون “عملیات” قرار دارد.

گام 6: از منوی سمت راست، منوی عضویت را کلیک نموده و سپس “شناسه های یکتای حافظه مالیاتی” را کلیک نمائید. و سپس در صفحه مورد نظر کلید “دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی” را کلیک نمائید و اطلاعات درخواستی را وارد نمائید. ( 1- نحوه ارسال صورتحساب را ” توسط مودی” انتخاب نمائید. 2- کلید عمومی دریافتی در گام اول را وارد نمائید. 3- کد پستی را تیک زده و تائید نمائید. 4- تخصیص ابزار پرداخت به شناسه یکتا اختیاری می باشد. 5- اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی اختیاری می باشد 6- اتمام را کلیک نمائید. سپس سامانه شناسه 6 رقمی یکتای مالیاتی را صادر می کند)

پ) سامانه مودیان اخوان:

گام7 : پس از ورود به نرم افزار سامانه مودیان اخوان وارد تنظیمات شده و شناسه ملی، شناسه یکتای حافظه مالیاتی (دریافتی در گام 6) و کلید خصوصی ( دریافتی در گام 1) را وارد نمائید.

گام 8 : کلیه کالاها و خدمات را ویرایش نموده و شناسه کالا و خدمت مورد نظر سامانه مودیان را به ازای هر کالا/ خدمت از لیست انتخاب نمائید.( تمامی کالا و خدمات موجود در سامانه امور مالیاتی در نرم افزار اخوان فراخوانی شده است)

گام 9 : تمامی مقیاس ها را ویرایش نموده و کد واحد اندازه گیری سامانه مودیان را از لیست انتخاب نمائید. ( تمامی واحدهای اندازه گیری موجود در سامانه امور مالیاتی در نرم افزار اخوان فراخوانی شده است)

گام 10 : ارسال فاکتورها، برگشت از فروش ها، ابطال فاکتورها، ویرایش (اصلاح) فاکتورها به کارپوشه توسط نرم افزار سامانه مودیان اخوان.