سایر قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مورد نیاز حسابداران

قوانین و مقررات چیست؟

قوانین و مقررات مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها هستند که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه فارسی کانون است که به انگلیسی state ترجمه می‌شود. مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین و مقررات فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین و مقررات اخلاقی یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.

حاکمیت قانون چیست؟

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.

برخی از قوانین و مقررات ضروری که می بایست هر حسابدار با آن آشنایی داشته باشد خدمتتان ارایه می شود. برای دانلود هر کدام از قوانین مورد نظر لینک مستقیم مربوطه را کلیک نموده تا دانلود آغاز گردد.

1- فهرست دارائی های استهلاک پذیر موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

2- مقررات و ضوابط اجرایی ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم

3- قانون مبارزه با پولشویی

4- قانون مقررات صادرات و واردات ایران

5- قانون کار جمهوری اسلامی ایران

6- راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص

7- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای ورود به سایت قوانین و مقررات کشور اینجا را کلیک کنید.